In de schijnwerper

Stichting Ons Bedrijf Stichting Ons Bedrijf in Barneveld bestaat 30 jaar en dit viert de organisatie voor begeleid werken met een unieke uitgave. In het boek ‘Ons Bedrijf vertelt’ dat in december verschijnt, staan dertig medewerkers in de schijnwerpers. ‘tl-liermee willen we de Barneveldse samenleving laten zien hoe waardevol en getalenteerd deze mensen zijn”, vertelt directeur-bestuurder Wilma Gorissen. “Neem Franny, met haar groene vingers en een groot talent voor dierverzorging. Zij vertelt vol passie over haar werk op het Natuurcentrum bij De Meerwaarde: “Dit is een soort kinderboerderij van de wijk, dus het moet netjes en schoon zijn. En ik wil dat bezoekers én leerlingen van De Meerwaarde zien dat we goed voor de dieren zorgen.” Het boek geeft mede door Franny een kijkje in de leefwereld van mensen die we misschien niet dagelijks spreken, maar die net zo veelzijdig zijn als jij en ik. Mooie mensen met mooie dromen en wensen.”

BARNEVELD  Een feestelijke officiële opening houden Barnevelders nog tegoed, maar vandaag ging toch de vlag vast uit bij de ingebruikname van de nieuwe locatie van Ons Bedrijf. In het tot voor kort nog leegstaande pand naast de bibliotheek aan de Nieuwstraat is de organisatie nu zo’n twee weken geleden ingetrokken. Daarmee is ook het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verhuisd uit de bibliotheek. ,,We zijn erg tevreden met deze stap’’, zegt Inge Meter namens Ons Bedrijf.

 ,,Onze cliënten, vrijwilligers en personeelsleden zijn erg enthousiast en we horen van veel bezoekers ook positieve geluiden.’’ Met de nieuwe plek hoopt Ons Bedrijf meer in het oog te springen. Voor medewerkers biedt de nieuwe plek meer overzicht en rust. Op de nieuwe locatie is ook een atelier waar medewerkers allerlei kado-artikelen en kunstobjecten maken. Een officiële opening hoopt Ons Bedrijf in februari te houden.

BARNEVELD Stichting Ons Bedrijf, nu nog met het toeristisch informatiepunt gevestigd op de begane grond van de bibliotheek aan de Nieuwstraat in Barneveld, verhuist per 1 oktober naar het al jaren leegstaande pand naast de bibliotheek. Op de nieuwe plek is het informatiepunt naar eigen zeggen meer zichtbaar in het straatbeeld én kan de stichting ruimere openingstijden hanteren. Ook is er ruimte voor onder meer het atelier van Ons Bedrijf.

Dat meldt directeur Wilma Gorissen van Ons Bedrijf. ,,Dit is voor ons een belangrijke stap, want op deze nieuwe plek kunnen we straks veel meer doen’’, zegt ze. Het leegstaande pand, jaren geleden op het oog voor het Barnevelds Ballonmuseum, was al langere tijd in beeld bij Ons Bedrijf. Een belangrijkste reden om de bieb te verlaten en hier het toeristisch informatiepunt (TIP) te realiseren, is het teruglopende aantal bezoekers, zegt Gorissen. ,,Toeristen weten de TIP in de bibliotheek niet echt goed te vinden, gewoon omdat we vanaf de straat minder goed zichtbaar zijn. Dát gaan we nu veranderen. De mooie oude bruine deuren van het naastgelegen pand gaan de hele dag open, daarachter komen nieuwe glazen deuren. Zo hebben we direct contact met de straat. En natuurlijk zetten we onze ridder Jan op straat, als echte blikvanger.’’

ATELIER De nieuwe locatie biedt volgens haar ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden. ,,Op onze locatie aan de Valkseweg hebben we een atelier waar medewerkers van ons allerlei kado-artikelen en kunstobjecten maken. Die verkopen we dan weer in de TIP. Maar hoe leuk is het om die elementen bij elkaar te brengen? Het atelier verhuizen we dus naar de eerste verdieping van onze nieuwe locatie aan de Nieuwstraat.’’

Ook de gemeentelijke inloopfunctie van Ons Bedrijf, dienstverlening voor mensen met psychische problemen, verhuist naar de Nieuwstraat, vervolgt Gorissen. ,,Die inloop houden we nu nog in buurthuis Bronveld in de wijk Oldenbarneveld, maar het is wat ons betreft een veel beter idee om die functie een centrale plek in het dorp te geven. Dat kan dus ook hier. Verschillende elementen kunnen elkaar hier goed versterken, denken wij. De nieuwe plek doet recht aan ons idee om onze medewerkers een plek te geven midden in de samenleving.’’

Eind september vertrekt Ons Bedrijf uit de bibliotheek. ,,De komende weken zijn we nog wel even aan het verbouwen op die nieuwe plek. De verwachting is dat we op dinsdag 20 oktober de officiële opening kunnen houden.’’

JAMMER De bibliotheek betreurt het aangekondigde vertrek. ,,Het is jammer dat onze bijzondere samenwerking nu stopt’’, zegt bibliotheekdirecteur Miranda van Ooijen. ,,Het oorspronkelijke idee was om met deze samenwerking een uitbreiding van de dienstverlening in de bieb te realiseren en daarmee een leerplek te kunnen bieden voor de medewerkers van Ons Bedrijf.’’ Toch is de keuze volgens haar wel begrijpelijk. Op de nieuwe plek komt het toeristisch informatiepunt beter tot zijn recht. ,,Het zal voor onze en hun medewerkers best wel even wennen zijn. We hebben in die jaren toch ook wat opgebouwd met elkaar.’’ Gorissen: ,,Ook wij vinden dat wel jammer, maar we blijven goede buren. We hebben richting de bieb al aangegeven dat we behulpzaam willen blijven op momenten dat dat nodig is.’’ Ons Bedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om weer deel te nemen in het arbeidsproces, trok begin 2018 in bij de bibliotheek. Daarvóór had de stichting de winkel ‘De Gewoonste Zaak’ in de Langstraat. De bedoeling was dat met de samenwerking op de begane grond van de bibliotheek een eerste aanzet werd gegeven om te komen tot een centrale ontmoetingsplek in het dorp. De bibliotheek heeft ook al enige tijd plannen om de ruimte aan te passen in een soort huiskamersfeer, maar die plannen zijn de afgelopen tijd enkele malen uitgesteld.

Barneveld, 27 april 2020

Beste medewerkers en betrokkenen van Ons Bedrijf,

We willen weer heel voorzichtig wat gaan opstarten met werkzaamheden bij Ons Bedrijf. Dat betekent dat een deel van de medewerkers weer naar Ons Bedrijf kan komen om hier te komen werken. We starten vooral met diegene voor wie het thuis zitten heel erg moeilijk wordt.

Dat kan natuurlijk niet zomaar; daar zijn heel veel maatregelen voor nodig.  In het bijgevoegde draaiboek kun je precies lezen hoe dat gaat. Je CB-er zal je daar verder uitleg over geven. Het is heel belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen zoals we die hebben opgesteld. We willen tenslotte dat iedereen gezond blijft en dat we het virus niet verder verspreiden.

Als je klachten hebt, zoals hoesten, koorts, keelpijn of een loopneus mag je niet naar Ons Bedrijf komen!

Omdat we in de busjes geen anderhalve meter afstand kunnen houden, kunnen we het vervoer nog niet opstarten. We starten dus alleen met medewerkers die zelf (of gebracht door woonbegeleiding, ouders, belangenbehartigers) naar Ons Bedrijf toe kunnen komen.

Ook kan niet iedereen tegelijk starten. De CB-ers maken een schema wie wanneer kan komen werken. Van je CB-er hoor je dan ook of en wanneer je kunt komen en op welke locatie. Het kan zijn dat je normale locatie nog niet kan, maar aan de Valkseweg bijvoorbeeld wel. Dat hoor je van je CB-er. En het kan ook zijn dat het nog wat langer duurt voordat je weer kunt komen werken. Dat vinden wij ook heel jammer, maar we moeten wel alles in kleine stapjes doen.

Als je (nog) niet kunt komen bij Ons Bedrijf, dan kunnen we altijd werk bij je thuis brengen, zoals we dat de afgelopen tijd ook hebben gedaan. Ook zal je CB-er telefonisch contact met je houden, net als de afgelopen weken.

Het is nog lang niet allemaal ‘als vanouds’, maar we zijn blij dat we toch weer wat kunnen opstarten met elkaar!

Hartelijke groet: Wilma Gorissen

Honderd van onze medewekers (cliënten) krijgen een zelf ontworpen spel zie bijgaand artikel in de Barneveldse krant van 04-05. https://onsbedrijfbarneveld.nl/wp-content/uploads/BK-2020-05-04.pdf Onze leverancier Hoenderdaal Fasteners heeft de gebruikte bouten gesponsord.

Omdat cliënten het vaak erg lastig vinden om zich thuis te vermaken, kiest dagbesteding Ons Bedrijf er voor om naar de cliënten toe te gaan, in plaats van dat zij naar ons toe komen.

Op locatie gaan we in het appartement van cliënten met 2 a 3 personen (op gepaste afstand van elkaar) aan het werk. We nemen vanaf de dagbestedingslocatie allerlei werkzaamheden mee, die gewoonlijk op de arbeidsmatige dagbestedingsgroepen wordt verricht. De begeleider gaat van appartement naar appartement (wast zijn handen tussendoor) en begeleidt zo de mensen bij het werk. Tussen de middag wordt er in tweetallen een boswandeling gemaakt. Niet alleen de cliënten die normaal ook bij Ons Bedrijf werken, krijgen activiteiten aangeboden; nee, alle cliënten (ook die normaal niet bij ons werken) bieden we activiteiten aan. Ze hebben alle cliënten op de woonlocaties op een veilige manier wat afleiding en dagactiviteiten. Want in deze tijden moeten we elkaar een beetje helpen, toch? Zo zijn we sinds dinsdag op 3 woonlocaties actief.

Beste betrokkenen bij Ons Bedrijf,

Vandaag is het besluit genomen dat Ons Bedrijf in verband met het Corona-virus gesloten blijft totdat de richtlijnen van de RIVM weer toelaten dat we onze medewerkers mogen ontvangen. Voor informatie over de richtlijnen verwijzen wij naar de site van de RIVM.

We begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is, maar gezien de maatregelen die de RIVM, GGD en ook de branchevereniging VGN nu adviseren, zijn wij genoodzaakt onze deuren te sluiten.

Heeft u of heb jij vragen of wil je een begeleider spreken dan kun je tussen 8.30-17.00 uur bellen met het telefoonnummer van Ons Bedrijf; 0342-424912 Wilma Gorissen, directeur Bestuurder Ons Bedrijf

Barneveld, 13 maart 2020

Beste medewerkers, vrijwilligers, werknemers, stagiair(e)s, ouders en/of verzorgers,

Middels deze brief geven wij informatie over de manier waarop wij binnen Ons Bedrijf omgaan met het Coronavirus.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons hierbij adviseren door de GGD en het RIVM.

Er is momenteel geen reden tot zorg op de locaties van Ons Bedrijf, maar we nemen uit voorzorg alvast de volgende maatregelen:

Handen wassen:

Schoonmaak werkplek

Tijdens de dag alert zijn op ziekteverschijnselen bij medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en werknemers

Meldplicht

Mocht één van onderstaande zaken spelen binnen het gezin/woning van de betrokkenen, dan is het van groot belang dat Ons Bedrijf op de hoogte wordt gesteld:

Wij overleggen dan met u/jou over de te nemen maatregelen.

Mocht er zich een wijziging voordoen in de situatie, dan informeren we u/jullie via onze website www.onsbedrijfbarneveld.nl (onder het kopje ‘nieuws’). Als het nodig is, nemen we persoonlijk contact op.

Voor meer informatie verwijzen we naar: htpps://www.rivm.nl/coronavirus

We hopen een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wilma Gorissen-van Heusden

bestuurder

 

Ons Bedrijf en Birkk Talent Team gaan hun samenwerking verder versterken. Het talent van Birkk Talent Team gaat de promotie en verkoop ondersteunen van de producten die worden gemaakt in de werkplaats van Ons Bedrijf Barneveld. In de werkplaats van Ons Bedrijf Barneveld worden talenten met afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot o.a. meubelmaker, metaalbewerker en schilder. Mooie industriële producten worden gemaakt van hout en metaal. Helemaal van deze tijd. Robuuste tafels, stoere kachels, mooie plantenbakken en prachtige kapstokken.

Bekijk het assortiment online: FactoryMate 

Met de koop van deze producten steunt u niet alleen Ons Bedrijf bij haar activiteiten, maar bovenal versterkt u het zelfvertrouwen van de talenten.

In Veluwe totaal een artikel geweid aan deze samenwerking Artikel Veluwe Totaal sept 2019

 

 

 

BK-2019-07-19

De Meerwaarde heeft zijn tienjarig jubileum afgesloten met een feest voor de medewerkers. Tijdens het feest werden cheques met een totaal bedrag van € 24.000,- overhandigd aan 10 Barneveldse bedrijven.
Klikt op het plaat en lees hier het hele artikel. BK 19-7-2019 artikel