Jobcoaching &
re-integratie

Jobcoaching &
re-integratie

Werken & Dagbesteding

Jobcoaching &
re-integratie

Winkels &
webshop

Jobcoaching &
re-integratie

Missie en visie

Onze missie is helder en duidelijk: een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij geloven dat er voor iedereen een passende werkplek is binnen óf buiten de organisatie. Een goede werkplek vinden wij een gewaardeerde, gekende en gelijkwaardige werkplek.

Visie

Wij bieden een vangnet én springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Talenten worden herkend en gestimuleerd, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkeld. Ondernemend, vasthoudend op een maatschappelijk verantwoorde wijze, bieden wij de juiste persoonlijke begeleiding.

Een bijzonder bedrijf, maar zo gewoon als mogelijk

“Mijn persoonlijke drive is dat ik oprecht vind dat mensen die nèt even anders zijn gewoon thuishoren in de samenleving. Hoe meer we dit met elkaar bewerkstelligen, hoe normaler het is dat deze mensen gewoon deelnemen. Zonder dat we dat apart vinden.

We willen een ‘gewoon’ en tegelijkertijd ‘bijzonder’ bedrijf zijn. Dat betekent dat we creatief moeten zijn om gelden terug te verdienen wanneer we worden gekort. We zijn ook een bedrijf dat verplichtingen heeft, verantwoordelijkheden draagt en waar je gewoon goede zakelijke afspraken mee maakt. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties. Samen bereik je meer.” – Wilma Gorissen – van Heusden, directeur/bestuurder Ons Bedrijf

Jaarplan 2017 en 2018

Ons Bedrijf is transparant en heeft dan ook niks te verbergen. Hierbij het Jaarplan 2017 en Jaarplan 2018
De financiële gegevens kunt u nalezen in onze jaarrekening die wij als zorginstelling deponeren op jaarverslagen zorg. Zie www.jaarverslagenzorg.nl
Het maatschappelijkverslag over 2017 kunt u hierbij inzien: maatschappelijk verslag 2017