Missie

Onze missie is helder en duidelijk: een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij geloven dat er voor iedereen een passende werkplek is binnen óf buiten de organisatie. Een goede werkplek vinden wij een gewaardeerde, gekende en gelijkwaardige werkplek.

Visie

Wij bieden een vangnet én springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Talenten worden herkend en gestimuleerd, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkeld. Ondernemend, vasthoudend op een maatschappelijk verantwoorde wijze, bieden wij de juiste persoonlijke begeleiding.