Missie

Wij zíen je en ontwikkelen samen jouw mogelijkheden.

Visie

Ons Bedrijf ziet mogelijkheden en moedigt aan op een positieve en gelijkwaardige manier. Om samen te werken aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, op weg naar een waardevolle plek in de samenleving