Kwaliteit

Kwaliteit

In het kort

Kwaliteit voorop

Kwaliteit is heel belangrijk. Voor een bedrijf, een instelling en natuurlijk ook voor mensen.

Want dan weet je dat iets goed is. Ons Bedrijf moet laten zien wat wij aan werk doen en hoe we dit doen. We moeten dus verantwoording afleggen over onze bedrijfsvoering aan alle mensen, dus ook aan jou als medewerker. Ons Bedrijf werkt volgens de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en meldt jongvolwassenen (tot 23 jaar) daarnaast aan in de verwijsindex als er sprake is van zorgen over de gezonde en veilige ontwikkeling van de jongvolwassene.
We werken bijvoorbeeld met ‘ISO 9001-normen’. Met dit certificaat tonen wij aan dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor de mensen die wij begeleiden, is gewaarborgd. Ook de komende jaren blijft kwaliteit belangrijk zodat onze dienstverlening nóg beter wordt.

Kwaliteitsbeeld 2024 Mee cliëntondersteuning    Jaarplan  – 2024

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid vinden wij belangrijk. Zo heeft Ons Bedrijf buiten en binnen het pand verschillende dingen gedaan om te zorgen voor een groene, duurzamere wereld. Alle beetjes helpen. Voor ons is duurzaamheid ook: gelijkheid, inclusiviteit en eerlijk werk. Iedereen doet mee en doet ertoe. Met elkaar werken we aan waardevolle producten.

Vertrouwen-/klachtencommissie

Ons Bedrijf doet er alles aan om iedereen goed te laten functioneren. Het kan gebeuren dat iets niet goed gaat waar jij helemaal niets aan kunt doen. Vraag dan een gesprek aan met onze Vertrouwens-/klachtencommissie. De commissie kijkt naar een oplossing van de klacht of denkt mee over de verbetering van samenwerking, sfeer en activiteiten. Deze commissie is er speciaal voor jou als je met jouw klacht nergens terecht kunt.

Klachtenfolder

Onze leden

Mevr. K. Schueler, Dhr. P.H.M. de Lange en Mevr. Mooij zijn onze leden van de klachtencommissie. Zij zijn niet
verbonden aan Ons Bedrijf en behandelen klachten, zoals omschreven in een Klachtenreglement en Klachtenafhandeling.

Wil jij een melding doorgeven aan de commissie? Dat kan via de Klachtenfolder.

Melden gebeurtenis

Wil jij een gebeurtenis (bijvoorbeeld bijna-ongelukken, ongelukken, seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) melden? Er staat een formulier in ons kwaliteitshandboek.

Rechten en plichten

Rondom een medewerker en de hulpverlener gelden rechten & plichten. Dit staat in de wet. Zie de belangrijkste rechten en plichten over zorg, ondersteuning en begeleiding.

Privacyreglement

Ons Bedrijf vindt het beschermen van persoonlijke gegevens erg belangrijk. Sinds de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018 hebben wij ons privacyreglement aangepast. Zonder je toestemming zullen wij nooit persoonlijke gegevens aan anderen geven.

Je kunt dit reglement bij je mentor opvragen of hier bekijken:
Privacyreglement

Klanttevredenheid

Hoe tevreden zijn onze klanten? Wij spreken van medewerkers, dus we bedoelen jou. Wij werken hierbij met het instrument ‘Dit Vind Ik Ervan’ (= DVIE) van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (= VGN). Onze begeleiders zijn goed getraind om met dit instrument/meting te werken en voeren één keer per jaar gesprekken om te horen hoe tevreden je bent en wat beter kan.

ANBI verantwoording

Stichting Ons Bedrijf is in 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beoogde Instelling’. Kort gezegd: Ons Bedrijf is een zgn. ANBI-instelling. Iemand die een gift geeft aan Ons Bedrijf, mag deze aftrekken van zijn inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een ANBI status krijg je niet zomaar. Hiervoor moet je aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat onze activiteiten het algemeen belang moeten dienen. Anders gezegd: Ons Bedrijf zorgt voor een goede werkplek, zij helpt mensen met het aanleren van een vak of biedt mensen een goede dagbestedingsplek. Voor zowel onszelf als voor de samenleving is dit heel ‘belang’rijk! Daarom is het werk dat wij met elkaar doen van ‘algemeen belang’.

Een andere voorwaarde is dat onze stichting alleen winst maken om andere activiteiten te kunnen bekostigen.  Dus, het geld dat wij  ‘verdienen’ met de verkoop van producten uit de werkplaats en met het productie/montagewerk,  investeren wij weer in het opzetten van een nieuwe projecten b.v. onze opleidingen en trainingen. Ook de nieuwbouw en de verbouw van afdelingen worden hiervan betaald. De belastingdienst houdt hierop toezicht. Voldoe je niet (meer) aan deze voorwaarden, dan kun je zomaar je ANBI status verliezen!

Op de site van de belastingdienst vindt je informatie over de ANBI.

Onderstaande link de verantwoording

ANBI