Stage

Stage

Bij Ons Bedrijf vinden we het belangrijk dat toekomstige werknemers in staat worden gesteld om naast de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen, ook in de praktijk het vak te leren. Daarom bieden wij al vele jaren stageplaatsen aan op de diverse afdelingen van Ons Bedrijf. Ons Bedrijf is een erkend leerbedrijf. De meest voorkomende stages betreffen MBO niveau 3, 4 van de opleidingen Begeleider Specifieke Doelgroepen, Begeleider Gehandicaptenzorg, Sociaal Werker en Agogisch Medewerker GGZ. En (beperkt) niveau 5 (HBO Social Work). De stageduur kan variëren van enkele weken tot een heel schooljaar.

Ons Bedrijf biedt stagiaires een stagevergoeding conform de CAO GGZ. Studenten vanaf het 3e leerjaar die een HBO of MBO niveau 4 beroepsopleiding in de richting Begeleider Maatschappelijke Zorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Sociaal Agogisch Werk e.a. volgen, komen in aanmerking voor een stagevergoeding, mits het een stage betreft die volgens het curriculum van de opleiding verplicht is en een aaneengesloten periode van tenminste een maand duurt met een minimale omvang van 144 uur

Solliciteren naar een stageplaats

Een verzoek voor een stageplaats kun je sturen ter attentie van de stage coördinator. Het e-mail adres is info@onsbedrijfbarneveld.nl met in het onderwerp stage.

Vermeld in ieder geval:

  • Opleiding
  • Periode en aantal stage-uren
  • Soort/doel van de stage (oriëntatie op het werkveld of het aanleren van specifieke vaardigheden)
  • Motivatiebrief en een CV

Een gesprek met de stage coördinator is onderdeel van de aanname procedure. De stage coördinator kijkt samen met de student naar de leerdoelen en de interesses van de student en wat er mogelijk is binnen de organisatie. Daarna wordt je gekoppeld aan een stagebegeleider. De aangewezen stagebegeleider zal je passende begeleiding geven, ook kan je met hem/ haar je stageopdrachten bespreken.