Over Ons Bedrijf

Over Ons Bedrijf

Wie zijn wij precies?

Ons Bedrijf jouw toekomst. Dit zegt precies waar wij voor staan.

Want wij werken aan jouw toekomst, waarbij voor iedereen een passende werkplek en/of dagbesteding is. Dichtbij of op een locatie iets verder weg. Wij geven veel aandacht aan de ontwikkeling van talenten. Dit geldt ook voor werkplezier en dat je goed in je vel zit. Ons Bedrijf ziet altijd mogelijkheden. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt!

Ons Bedrijf zet unieke

Talenten van mensen in, zodat óók zij

mogen excelleren

Heel gewoon bijzonder vanzelfsprekend

Voor ons is het heel gewoon en vanzelfsprekend om met elkaar te werken op onze locaties en in de gewone samenleving.

Wij spreken daarom over onze medewerkers, ook al heb je geen arbeidscontract. De gelijkwaardigheid waarmee wij omgaan met elkaar en de toegankelijke manier waarop wij dat doen, is (helaas) niet zo vanzelfsprekend in de samenwerking met mensen met een (arbeids)beperking”, zegt Wilma Gorissen directeur-bestuurder van Ons Bedrijf

 

Onze Missie

Wij zíen je en ontwikkelen samen jouw mogelijkheden.

 

Onze Visie

Ons Bedrijf ziet mogelijkheden en moedigt aan op een positieve en gelijkwaardige manier. Om samen te werken aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, op weg naar een waardevolle plek in de samenleving

 

Ons Jaarplan

Onze Missie en Visie kunt u terugvinden in ons jaarplan waarvan ook een medewerkersversie

Jaarplan 2024  Medewerkersversie

 

 

Onze Doelgroepen

Ons Bedrijf heeft verschillende doelgroepen. Wij richt ons niet op één diagnose of beperking. Wij noemen iedereen die bij ons op de dagbesteding komt werken of individuele begeleiding volgt onze medewerkers. Dus we kiezen juist niet voor de woorden deelnemers of cliënten. Wij geloven sterk dat ieder mens een goede plek bij Ons Bedrijf (of via onze begeleiding ergens anders) vindt.

Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld:

Een verstandelijke, psychische en/of fysieke beperking

Gedragsproblemen

Verslavingsproblemen

Lange tijd een ziekte

Lange tijd een uitkering

Al vroeg school verlaten

Hun eigen land moeten ontvluchten

Wat heel fijn is om te weten is dat Ons Bedrijf géén wachttijden heeft en geen eigen bijdrage berekent.