Eénmalige bijdrage voor oprichten VVV-steunpunt in Barneveld (09-08-2016)

Ga terug naar het overzicht

Eénmalige bijdrage voor oprichten VVV-steunpunt in Barneveld (09-08-2016)

Eénmalige bijdrage voor oprichten VVV-steunpunt in Barneveld(09-08-2016)

 

Toeristisch informatiepunt in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf

 

De gemeente Barneveld draagt € 3.000,- bij in de oprichtingskosten van een VVV-informatiepunt in Barneveld. Dat heeft het college besloten. Het steunpunt is inmiddels gevestigd in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf aan de Langstraat 95 in Barneveld.

De gemeente Barneveld is een gemeente met een groot toeristisch aanbod. Jaarlijks vinden zo’n 450.000 toeristische overnachtingen plaats en ieder jaar bezoeken vele tienduizenden dagrecreanten de gemeente Barneveld en evenementen als de Oud Veluwse Markten, de Ballonfiësta en het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten. Een goede toeristische informatievoorziening is dus van groot belang. De gemeente Barneveld heeft op dit moment twee VVV-informatiepunten in Garderen (in Korenmolen De Hoop aan de Oud Milligenseweg) en Voorthuizen (in de Pipowagen op het Bunckmanplein).

Waardevolle aanvulling

Recent is het initiatief ontstaan om ook in Barneveld (weer) een VVV-informatiepunt te openen, in de winkel De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf aan de Langstraat 95. Ons Bedrijf ziet de toeristische informatievoorziening als een waardevolle aanvulling op hun bestaande dienstverlening om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden. Voor het uitbreiden van De Gewoonste Zaak tot een VVV-informatiepunt heeft Ons Bedrijf de gemeente Barneveld gevraagd om een bijdrage van € 3.000,-. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd.

Ga terug naar het overzicht