Kwaliteit bij Stichting Ons Bedrijf.

Ga terug naar het overzicht

Kwaliteit bij Stichting Ons Bedrijf.

Maart 2019

 

Bij Ons Bedrijf is een goede kwaliteit van dienstverlening belangrijk.

Daarom heeft Ons Bedrijf een keurmerk. Dit is een certificaat waarmee Ons Bedrijf kan laten zien dat de kwaliteit in orde is en voldoet aan de normen zoals deze zijn opgeschreven in de ISO 9001:2015.

Normen zijn richtlijnen waar Ons Bedrijf aan moet voldoen om begeleiding te kunnen bieden.

Elk jaar worden deze richtlijnen getoetst door Lloyds register. Dit jaar was het extra spannend om getoetst te worden door Lloyds register omdat Ons Bedrijf de overstap maakte van de zeer sturende HKZ normen naar bovengenoemde norm. Dit ging Ons Bedrijf goed af.

De auditor van Lloyds register die kwam onderzoeken of de organisatie voldoet was zeer positief in zijn verslaglegging over hoe Ons Bedrijf functioneert.

Hoe de leiding van Ons Bedrijf dit precies wil aanpakken kunnen mensen lezen in het meerjarenbeleid 2018-2021. De doelen die Ons Bedrijf wil behalen voor het jaar 2019 kan men lezen in het jaarplan van Ons Bedrijf. Verder is het belangrijk dat de leiding van Ons Bedrijf zicht heeft op veranderingen buiten de muren van Ons Bedrijf die wel invloed kunnen hebben op de diensten die aangeboden worden binnen Ons Bedrijf. Ook dit heeft de leiding van Ons Bedrijf goed in beeld gebracht.

 

Daarnaast is Ons Bedrijf lid van de ‘ Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland’ (VGN)

De VGN heeft het Kwaliteitskader ontwikkeld. Ons Bedrijf is sterk geïnspireerd door de ideeën die naar voren komen vanuit het Kwaliteitskader.

Zo worden de ervaringen van de mensen die door ons begeleid worden op grond van de WLZ en WMO opgeschreven middels de werkwijze achter ‘ Dit vind ik ervan’ (DVIE).

DVIE is een manier om via gesprekken met mensen die door Ons Bedrijf begeleid worden te onderzoeken wat goede begeleiding is en wat dit betekent voor hen. Ons Bedrijf hoopt op deze manier de begeleiding nog beter af te kunnen stemmen op hun vragen en wensen.

Ga terug naar het overzicht