Covid-19 / Coronavirus

Ga terug naar het overzicht

Covid-19 / Coronavirus

Barneveld, 13 maart 2020

Beste medewerkers, vrijwilligers, werknemers, stagiair(e)s, ouders en/of verzorgers,

Middels deze brief geven wij informatie over de manier waarop wij binnen Ons Bedrijf omgaan met het Coronavirus.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons hierbij adviseren door de GGD en het RIVM.

Er is momenteel geen reden tot zorg op de locaties van Ons Bedrijf, maar we nemen uit voorzorg alvast de volgende maatregelen:

Handen wassen:

 • bij binnenkomst
 • voor de koffiepauze
 • voor de lunchpauze
 • voor de middagpauze
 • voor het instappen in de bus

Schoonmaak werkplek

 • Een extra doekje over de tafels bij de werkplekken, na afloop van elk dagdeel;
 • De deurklinken 2x/dag schoonmaken.

Tijdens de dag alert zijn op ziekteverschijnselen bij medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en werknemers

 • Bij klachten -zoals in het schema op de voorzijde- wordt de betreffende persoon naar huis gestuurd of moet hij/zij opgehaald worden. De persoon moet thuis blijven tot de klachten zijn verdwenen.

Meldplicht

Mocht één van onderstaande zaken spelen binnen het gezin/woning van de betrokkenen, dan is het van groot belang dat Ons Bedrijf op de hoogte wordt gesteld:

 • Eén van de gezinsleden/medebewoners is gediagnostiseerd met COVID-19;
 • Eén van de gezinsleden/medebewoners zit op advies van de GGD of andere zorgverlener in quarantaine;
 • Eén van de gezinsleden/medebewoners is in een contactonderzoek betrokken;
 • Eén van de gezinsleden/medebewoners heeft recent contact gehad met mensen die betrokken zijn bij een contactonderzoek, die in quarantaine zitten en/of gediagnostiseerd zijn met COVID-19

Wij overleggen dan met u/jou over de te nemen maatregelen.

Mocht er zich een wijziging voordoen in de situatie, dan informeren we u/jullie via onze website www.onsbedrijfbarneveld.nl (onder het kopje ‘nieuws’). Als het nodig is, nemen we persoonlijk contact op.

Voor meer informatie verwijzen we naar: htpps://www.rivm.nl/coronavirus

We hopen een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wilma Gorissen-van Heusden

bestuurder

Ga terug naar het overzicht