Barneveld, 13 maart 2020

Beste medewerkers, vrijwilligers, werknemers, stagiair(e)s, ouders en/of verzorgers,

Middels deze brief geven wij informatie over de manier waarop wij binnen Ons Bedrijf omgaan met het Coronavirus.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons hierbij adviseren door de GGD en het RIVM.

Er is momenteel geen reden tot zorg op de locaties van Ons Bedrijf, maar we nemen uit voorzorg alvast de volgende maatregelen:

Handen wassen:

Schoonmaak werkplek

Tijdens de dag alert zijn op ziekteverschijnselen bij medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en werknemers

Meldplicht

Mocht één van onderstaande zaken spelen binnen het gezin/woning van de betrokkenen, dan is het van groot belang dat Ons Bedrijf op de hoogte wordt gesteld:

Wij overleggen dan met u/jou over de te nemen maatregelen.

Mocht er zich een wijziging voordoen in de situatie, dan informeren we u/jullie via onze website www.onsbedrijfbarneveld.nl (onder het kopje ‘nieuws’). Als het nodig is, nemen we persoonlijk contact op.

Voor meer informatie verwijzen we naar: htpps://www.rivm.nl/coronavirus

We hopen een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wilma Gorissen-van Heusden

bestuurder