Ons Bedrijf vertrekt uit de Bibliotheek

Ga terug naar het overzicht

Ons Bedrijf vertrekt uit de Bibliotheek

BARNEVELD Stichting Ons Bedrijf, nu nog met het toeristisch informatiepunt gevestigd op de begane grond van de bibliotheek aan de Nieuwstraat in Barneveld, verhuist per 1 oktober naar het al jaren leegstaande pand naast de bibliotheek. Op de nieuwe plek is het informatiepunt naar eigen zeggen meer zichtbaar in het straatbeeld én kan de stichting ruimere openingstijden hanteren. Ook is er ruimte voor onder meer het atelier van Ons Bedrijf.

Dat meldt directeur Wilma Gorissen van Ons Bedrijf. ,,Dit is voor ons een belangrijke stap, want op deze nieuwe plek kunnen we straks veel meer doen’’, zegt ze. Het leegstaande pand, jaren geleden op het oog voor het Barnevelds Ballonmuseum, was al langere tijd in beeld bij Ons Bedrijf. Een belangrijkste reden om de bieb te verlaten en hier het toeristisch informatiepunt (TIP) te realiseren, is het teruglopende aantal bezoekers, zegt Gorissen. ,,Toeristen weten de TIP in de bibliotheek niet echt goed te vinden, gewoon omdat we vanaf de straat minder goed zichtbaar zijn. Dát gaan we nu veranderen. De mooie oude bruine deuren van het naastgelegen pand gaan de hele dag open, daarachter komen nieuwe glazen deuren. Zo hebben we direct contact met de straat. En natuurlijk zetten we onze ridder Jan op straat, als echte blikvanger.’’

ATELIER De nieuwe locatie biedt volgens haar ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden. ,,Op onze locatie aan de Valkseweg hebben we een atelier waar medewerkers van ons allerlei kado-artikelen en kunstobjecten maken. Die verkopen we dan weer in de TIP. Maar hoe leuk is het om die elementen bij elkaar te brengen? Het atelier verhuizen we dus naar de eerste verdieping van onze nieuwe locatie aan de Nieuwstraat.’’

Ook de gemeentelijke inloopfunctie van Ons Bedrijf, dienstverlening voor mensen met psychische problemen, verhuist naar de Nieuwstraat, vervolgt Gorissen. ,,Die inloop houden we nu nog in buurthuis Bronveld in de wijk Oldenbarneveld, maar het is wat ons betreft een veel beter idee om die functie een centrale plek in het dorp te geven. Dat kan dus ook hier. Verschillende elementen kunnen elkaar hier goed versterken, denken wij. De nieuwe plek doet recht aan ons idee om onze medewerkers een plek te geven midden in de samenleving.’’

Eind september vertrekt Ons Bedrijf uit de bibliotheek. ,,De komende weken zijn we nog wel even aan het verbouwen op die nieuwe plek. De verwachting is dat we op dinsdag 20 oktober de officiële opening kunnen houden.’’

JAMMER De bibliotheek betreurt het aangekondigde vertrek. ,,Het is jammer dat onze bijzondere samenwerking nu stopt’’, zegt bibliotheekdirecteur Miranda van Ooijen. ,,Het oorspronkelijke idee was om met deze samenwerking een uitbreiding van de dienstverlening in de bieb te realiseren en daarmee een leerplek te kunnen bieden voor de medewerkers van Ons Bedrijf.’’ Toch is de keuze volgens haar wel begrijpelijk. Op de nieuwe plek komt het toeristisch informatiepunt beter tot zijn recht. ,,Het zal voor onze en hun medewerkers best wel even wennen zijn. We hebben in die jaren toch ook wat opgebouwd met elkaar.’’ Gorissen: ,,Ook wij vinden dat wel jammer, maar we blijven goede buren. We hebben richting de bieb al aangegeven dat we behulpzaam willen blijven op momenten dat dat nodig is.’’ Ons Bedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om weer deel te nemen in het arbeidsproces, trok begin 2018 in bij de bibliotheek. Daarvóór had de stichting de winkel ‘De Gewoonste Zaak’ in de Langstraat. De bedoeling was dat met de samenwerking op de begane grond van de bibliotheek een eerste aanzet werd gegeven om te komen tot een centrale ontmoetingsplek in het dorp. De bibliotheek heeft ook al enige tijd plannen om de ruimte aan te passen in een soort huiskamersfeer, maar die plannen zijn de afgelopen tijd enkele malen uitgesteld.

Ga terug naar het overzicht