Jongeren van Ons Bedrijf doen werkervaring op in Ruimzicht

Ga terug naar het overzicht

Jongeren van Ons Bedrijf doen werkervaring op in Ruimzicht

Barneveld, 29 maart 2022

‘Tevreden en enthousiaste reacties van beide kanten’

Zorggroep ENA biedt sinds medio maart op locatie Ruimzicht werk/leerplekken aan jongeren van Ons Bedrijf uit Barneveld. De jongeren komen veelal van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en willen graag werkervaring opdoen in de zorg. Voor Zorggroep ENA, een organisatie voor ouderenzorg, zijn deze extra handen zeer welkom. De jongeren verrichten ondersteunende werkzaamheden als serveren van koffie en thee, halen en brengen van cliënten en bewoners naar activiteiten of licht huishoudelijk werk. Ze worden niet ingezet bij de zorg aan het bed.

Ons Bedrijf streeft ernaar dat deze jongeren hun talenten op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en geeft hen begeleiding op de werkvloer. Voor Zorggroep ENA is deze samenwerking niet alleen van meerwaarde gezien de krapte, ook bij ondersteunende werkzaamheden, in de zorg. Het geeft ook een belangrijke invulling aan hun wens voor een inclusieve samenleving. Niet voor niets is het motto van Zorggroep ENA: ‘Samen midden in het leven’. Daar vloeit uit voort dat ENA iedereen welkom heet en aandacht heeft voor ieders eigenheid en authenticiteit.

Win-win 
Voor Gerda Hogeveen, teamleider facilitair van Ruimzicht, zijn de eerste ervaringen met Ons Bedrijf positief. ,,Een samenwerking binnen de lokale gemeenschap met een duidelijke win-win. Het werk in de zorg neemt toe en er zijn veel taken waar deze jongeren ons bij kunnen helpen. Zelf zijn ze heel enthousiast. Het doet wat met hun gevoel van eigenwaarde. Ze merken dat ze gezien en gewaardeerd worden. Het contact met de cliënten en bewoners verloopt goed. Zij zijn blij met deze extra aandacht.”

Mogelijke uitbreiding naar andere locaties
Ruimzicht biedt plek aan vijf medewerkers van Ons Bedrijf. De werkbegeleider van Ons Bedrijf gaat samen met de groep naar de locatie van Zorggroep ENA waar ze de werkzaamheden verrichten. ENA sluit niet uit dat op een later moment ook de andere twee locaties, Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Het Huis in de Wei in Scherpenzeel, aanhaken en ook het aantal dagen wordt uitgebreid.

Ga terug naar het overzicht