Jobcoaching &
re-integratie

Jobcoaching &
re-integratie

Werken & Dagbesteding

Jobcoaching &
re-integratie

Winkels &
webshop

Jobcoaching &
re-integratie

Kwaliteit

Kwaliteit voorop
Wij zijn geen doorsnee zorginstelling. ‘Een bijzonder bedrijf, maar zo gewoon als mogelijk.’ Dit betekent natuurlijk wel dat óók wij verantwoording – aan al onze doelgroepen – over onze bedrijfsvoering moeten afdragen. En dat doen we ook!
De kwaliteit van ons werken moet aantoonbaar en meetbaar zijn. Vandaar dat we werken volgens de HKZ-normen (het Model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen). Met dit certificaat tonen wij aan dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor de mensen die wij begeleiden, is gewaarborgd. Uiteraard blijven wij ons ook in de komende jaren inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening nóg meer te verbeteren.
De jobcoach afdeling heeft het Blik op Werk Keurmerk. Dit keurmerk biedt een kwaliteitsgarantie aan werkgevers in zowel de private als de publieke sector.

Centrale Medewerkersraad

Medezeggenschap vinden we erg belangrijk bij Ons Bedrijf. Daarom is er een Centrale Medewerkersraad ingesteld. Deze Centrale medewerkersraad bestaat uit twee geledingen; de medewerkersraad (5 tot 7 medewerkers) en de participatieraad (3 tot 5 ouders). Beide raden vergaderen een aantal keer per jaar. De raden vergaderen ook gezamenlijk. Voor meer informatie neem hier contact op met de medewerkersraad

Mogelijke onderwerpen Centrale Medewerkersraad:

• Lopende zaken Ons Bedrijf
• Doorspreken documenten
• Voorleggen documenten ter advies, bijvoorbeeld jaarplan en begroting
(foto medewerkersraad)

Vertrouwens-/klachtencommissie – waarom is dit nodig?

Ons Bedrijf doet er alles aan doen om iedereen goed te laten functioneren. Er kunnen situaties zijn die niet goed gaan en waar je niets aan kunt doen. Dan kun je een gesprek aanvragen bij de Vertrouwens-/klachtencommissie van Ons Bedrijf.

De Vertrouwens-/klachtencommissie biedt een mogelijkheid aan betrokkenen van Ons Bedrijf om hun klachten op te lossen. Deze commissie kan ook een bijdrage leveren aan de verbetering van samenwerking, sfeer en activiteiten.

Deze commissie is er speciaal voor jou als je met jouw klacht nergens terecht kunt!

Wie zitten er in de Vertrouwens-/klachtencommissie?

Dhr. J. Berkvens
Dhr. P.H.M. de Lange
Mevr. Mooij

Leden van de klachtencommissie zijn niet verbonden aan Ons Bedrijf. Ze zullen klachten behandelen, zoals omschreven in een klachtenreglement.

Melden van incidenten

Ons Bedrijf heeft speciaal een folder ontwikkeld over melding van incidenten. Het gaat hierbij om: fouten, bijna ongelukken, ongelukken, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie. Iedere werknemer kan meldingen doorgeven aan bovengenoemde commissie.  Klachten folder

Rechten & plichten

De overheid regelt in verschillende wetten de rechten & plichten rondom een cliënt en de hulpverlener.

Denk hierbij aan:
• Recht op informatie
• Recht op geheimhouding
• Recht op privacy
• Recht op inzage eigen dossier
• Het klachtrecht
• Plichten van een cliënt

Zie overzicht van de belangrijkste rechten en plichten met betrekking tot zorg, ondersteuning en begeleiding. Rechten plichten

Privacyreglement

Ons Bedrijf hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens. Er is dan ook een acht pagina’s tellend privacyreglement opgesteld. Sommige gegevens van medewerkers worden uitgewisseld, echter zonder toestemming zullen wij nooit persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken. Iedereen kan het reglement bij zijn/haar mentor of jobcoach opvragen. Privacyreglement

Het privacyreglement gaat onder meer in op:
• Begrippen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
• Beschrijving van wat wel en niet mogelijk is
• Recht op inzage

Klanttevredenheid

Bij Ons Bedrijf werken we met het instrument Dit Vind Ik Ervan (DVIE). Dit is een tevredenheidsinstrument uit de waaier van de VGN. Alle begeleiders zijn getraind om met deze tevredenheidsmeting te werken.  De dialoog wordt eens per jaar met de medewerkers gevoerd om zo de tevredenheid uit te vragen en te verbeteren waar mogelijk.