Kwaliteit voorop

Wij zijn geen doorsnee zorginstelling. ‘Een bijzonder bedrijf, maar zo gewoon als mogelijk.’ Dit betekent natuurlijk wel dat óók wij verantwoording – aan al onze doelgroepen – over onze bedrijfsvoering moeten afdragen. En dat doen we ook!
De kwaliteit van ons werken moet aantoonbaar en meetbaar zijn. Vandaar dat we werken volgens de ISO 9001-normen (de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen). Met dit certificaat tonen wij aan dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor de mensen die wij begeleiden, is gewaarborgd. Uiteraard blijven wij ons ook in de komende jaren inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening nóg meer te verbeteren.
De jobcoach afdeling heeft het Blik op Werk Keurmerk. Dit keurmerk biedt een kwaliteitsgarantie aan werkgevers in zowel de private als de publieke sector.

Klik hier voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning.

De inhoud van het Kwaliteitsrapport kunt u hier bekijken Kwaliteitsrapport - feb 2022

Duurzaamheid

Bij Ons Bedrijf staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Je kunt dat op veel manieren zien op de werkvloer. We hergebruiken zoveel als mogelijk verpakkingsmaterialen (circulariteit), we drinken de koffie en thee niet meer uit plastic bekers, maar uit recyclebare kartonnen bekers. In 2019 is het gehele pand aan de Valkseweg geïsoleerd door middel van spouwmuurisolatie. Ook zijn er flappen voor de overheaddeur geplaatst om te voorkomen dat de warmte naar buiten gaat. In 2021/2022 zijn er zonnepanelen aangeschaft voor op het dak van de Valkseweg. Zie ook het artikel Duurzaam in Ons Bedrijf in de nieuws items. 

Vertrouwens-/klachtencommissie – waarom is dit nodig?

Ons Bedrijf doet er alles aan om iedereen goed te laten functioneren. Er kunnen situaties zijn die niet goed gaan en waar je niets aan kunt doen. Dan kun je een gesprek aanvragen bij de Vertrouwens-/klachtencommissie van Ons Bedrijf.

Vertrouwens-/klachtencommissie biedt een mogelijkheid aan betrokkenen van Ons Bedrijf om hun klachten op te lossen. Deze commissie kan ook een bijdrage leveren aan de verbetering van samenwerking, sfeer en activiteiten. Deze commissie is er speciaal voor jou als je met jouw klacht nergens terecht kunt!

Als u zich tot een extern vertrouwenspersoon wilt wenden, kunt u  hier  alle informatie vinden.   

Klik hier voor meer informatie over het Klachtenportaal.

Wie zitten er in de Vertrouwens-/klachtencommissie?

Leden van de klachtencommissie zijn niet verbonden aan Ons Bedrijf. Ze zullen klachten behandelen, zoals omschreven in een Klachtenreglement en  Klachtenafhandeling
Iedere werknemer kan meldingen doorgeven aan bovengenoemde commissie via de Klachten folder.

Dhr. J. Berkvens

Dhr. P.H.M. de Lange

Mevr. Mooij

Melden van incidenten

Ons Bedrijf heeft een formulier ontwikkeld voor de melding van incidenten. Dit formulier is te vinden in ons kwaliteitshandboek.  Het gaat hierbij om: fouten, bijna ongelukken, ongelukken, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie.

Rechten & plichten

De overheid regelt in verschillende wetten de rechten & plichten rondom een cliënt en de hulpverlener.

Denk hierbij aan:

  • Recht op informatie
  • Recht op geheimhouding
  • Recht op privacy
  • Recht op inzage eigen dossier
  • Het klachtrecht
  • Plichten van een cliënt

Zie overzicht van de belangrijkste rechten en plichten met betrekking tot zorg, ondersteuning en begeleiding.

Privacyreglement

Ons Bedrijf hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens. Met het in werking treden, op 28 mei 2018, van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  hebben wij ook ons privacyreglement aangepast. Sommige gegevens van medewerkers worden uitgewisseld, echter zonder toestemming zullen wij nooit persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken. Iedereen kan het reglement bij zijn/haar mentor of jobcoach opvragen of met deze link bekijken: privacyreglement

Het privacyreglement gaat onder meer in op:

  • Begrippen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Beschrijving van wat wel en niet mogelijk is
  • Recht op inzage