Ons Bedrijf is er voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan:

  • Verstandelijke, psychische en/of fysieke beperking
  • Gedragsproblemen
  • Verslavingsproblemen
  • Langdurig ziekteverzuim

Ons Bedrijf ondersteunt al deze mensen door het bieden van arbeidsmatige dagbesteding en individuele begeleiding o.a. re-integratie, training en scholing.
Ons Bedrijf heeft geen aanvullende diensten die niet onder het bovengenoemde zorgaanbod vallen.
Ons Bedrijf heeft geen wachttijden en hanteert GEEN eigen bijdrage.
Hoe wij met klachten en klanttevredenheid omgaan kunt u lezen op onze pagina Kwaliteit pagina

Ons Bedrijf is er óók voor mensen:

  • In een langdurige uitkeringssituatie
  • Die vroegtijdig school verlaten
  • Die hun eigen land ontvlucht zijn en in Nederland een bestaan opbouwen

Onze medewerkers

De term cliënten komt veel voor in de zorg. Wij vinden dit te afstandelijk en niet passend. Ons Bedrijf hanteert sinds enige tijd bewust de term ‘medewerkers’, voor iedereen die aan onze activiteiten meewerkt, zonder dat je een arbeidscontract hebt.

“Om de betrokkenheid en inbreng van iedereen zichtbaar te maken én om aan te geven dat je mag meedoen aan alles wat Ons Bedrijf organiseert, kiezen wij voor de term MEDEWERKERS en niet voor deelnemers of cliënten” – Ons Bedrijf