Maart 2019

 

Bij Ons Bedrijf is een goede kwaliteit van dienstverlening belangrijk.

Daarom heeft Ons Bedrijf een keurmerk. Dit is een certificaat waarmee Ons Bedrijf kan laten zien dat de kwaliteit in orde is en voldoet aan de normen zoals deze zijn opgeschreven in de ISO 9001:2015.

Normen zijn richtlijnen waar Ons Bedrijf aan moet voldoen om begeleiding te kunnen bieden.

Elk jaar worden deze richtlijnen getoetst door Lloyds register. Dit jaar was het extra spannend om getoetst te worden door Lloyds register omdat Ons Bedrijf de overstap maakte van de zeer sturende HKZ normen naar bovengenoemde norm. Dit ging Ons Bedrijf goed af.

De auditor van Lloyds register die kwam onderzoeken of de organisatie voldoet was zeer positief in zijn verslaglegging over hoe Ons Bedrijf functioneert.

Hoe de leiding van Ons Bedrijf dit precies wil aanpakken kunnen mensen lezen in het meerjarenbeleid 2018-2021. De doelen die Ons Bedrijf wil behalen voor het jaar 2019 kan men lezen in het jaarplan van Ons Bedrijf. Verder is het belangrijk dat de leiding van Ons Bedrijf zicht heeft op veranderingen buiten de muren van Ons Bedrijf die wel invloed kunnen hebben op de diensten die aangeboden worden binnen Ons Bedrijf. Ook dit heeft de leiding van Ons Bedrijf goed in beeld gebracht.

 

Daarnaast is Ons Bedrijf lid van de ‘ Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland’ (VGN)

De VGN heeft het Kwaliteitskader ontwikkeld. Ons Bedrijf is sterk geïnspireerd door de ideeën die naar voren komen vanuit het Kwaliteitskader.

Zo worden de ervaringen van de mensen die door ons begeleid worden op grond van de WLZ en WMO opgeschreven middels de werkwijze achter ‘ Dit vind ik ervan’ (DVIE).

DVIE is een manier om via gesprekken met mensen die door Ons Bedrijf begeleid worden te onderzoeken wat goede begeleiding is en wat dit betekent voor hen. Ons Bedrijf hoopt op deze manier de begeleiding nog beter af te kunnen stemmen op hun vragen en wensen.

BARNEVELD

De Barneveldse organisatie Stichting Ons Bedrijf voor begeleid werken vestigt zich vanaf woensdag 17 januari op de begane grond van de Barneveldse bibliotheek. De uitleenbalie van de bieb verhuist naar de eerste verdieping, daarvoor in de plaats komt de balie van het Toeristich Informatiepunt, gerund door medewerkers van Ons Bedrijf. Hiermee moet de begane grond van de bieb, met openstelling van een koffiecorner, meer een ontmoetingscentrum worden..

Dat meldt de Barneveldse bibliotheek. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat het Toeristisch Informatiepunt zou verhuizen van De Gewoonste Zaak in de Langstraat naar de bieb. Deze winkel heeft inmiddels de deuren gesloten.

,,We breiden de komst van het toeristisch informatiepunt nu uit, door de begane grond beschikbaar te stellen voor Ons Bedrijf en er een brede ontmoetingsplek van te maken”, aldus een medewerkster van de bibliotheek. ,,Straks is hier het nieuwe informatiepunt te vinden en regelen medewerkers van Ons Bedrijf ook de verkoop van souvenirs en streekgebonden producten. Daarnaast bedienen ze de keuken, zodat bezoekers er ook koffie en thee kunnen krijgen, en nemen ze schoonmaakwerkzaamheden op zich.”

De bibliotheek verhuist naar boven, met uitzondering van de kantoorruimtes. ,,Ook de leeshoek met kranten en tijdschriften blijft beneden, want dat past heel goed bij de ontmoetingsruimte.” Activiteiten en diensten van de bibliotheek blijven in de nieuwe situatie gewoon doorgaan, stelt de bibliotheek.

De ontwikkeling past volgens Ons Bedrijf goed bij de doelstelling van deze stichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek te kunnen bieden in de Barneveldse samenleving. Tegelijkertijd past het volgens de bibliotheek bij de visie om de maatschappelijke functie in het gebouw aan de Nieuwstraat uit te breiden.

De start van Ons Bedrijf in de bieb vindt op woensdagochtend 17 januari plaats. Wethouder Gerard van den Hengel verricht die ochtend de officiële opening.

Bibliotheek Barneveld en Stichting Ons Bedrijf bundelen krachten

 

Vanaf 17 januari 2018 bundelen de Bibliotheek Barneveld en Stichting Ons Bedrijf hun krachten. De samenwerking biedt de Bibliotheek Barneveld de mogelijkheid om de brede maatschappelijke functie verder uit te bouwen en meer en meer een ontmoetingsplek te zijn die centraal is gelegen in het centrum van Barneveld. Stichting Ons Bedrijf biedt het de mogelijkheid leerwerkplekken te garanderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Meedoen aan de samenleving

De Bibliotheek Barneveld stimuleert en ondersteunt alle inwoners van Barneveld in hun persoonlijke ontwikkeling om mee te kunnen doen aan de (Barneveldse) samenleving. Daarbij bieden we een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; laagdrempelig en voor iedereen. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met Stichting Ons Bedrijf ontstaan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om via leerwerktrajecten mee te doen aan de samenleving. Zo vervullen zij de rol van gastvrouw- heer in de ‘ontmoetingsbibliotheek’, waar heerlijke koffie geschonken wordt. Ook zal het Toeristisch Informatie Punt een centrale plek krijgen, waar o.a. souvenirs en natuur gerelateerde- en streekproducten verkocht worden door de medewerkers van Stichting Ons Bedrijf.

 

“Het blijft de ‘gewoonste zaak’ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zichtbare plek hebben in onze samenleving”, aldus teamleider Meta van de Kieft van Stichting Ons Bedrijf. Stichting Ons Bedrijf sluit per 30 december 2017 de winkel met Toeristisch Informatie Punt aan de Langstraat om zo de verhuizing voor te bereiden naar de Bibliotheek Barneveld aan de Nieuwstraat 29.  

 

De samenwerking met Ons Bedrijf sluit naadloos aan op de maatschappelijke waarde van de bibliotheek: mensen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze mee kunnen doen aan de samenleving. “Voor de een is dat toegang hebben tot kennis en informatie, voor een ander kan dat zijn ondersteuning in het eigen maken van digitale vaardigheden en kinderen willen wij vooral vooruit helpen door ze het plezier in lezen mee te geven”, geeft waarnemend directeur/bestuurder Miranda van Ooijen van de Bibliotheek Barneveld aan. “Met de leerwerktrajecten krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid mee te doen en wordt de kans vergroot dat zij weer terug kunnen keren in het normale arbeidsproces. Bovendien biedt het de bibliotheek de mogelijkheid om de brede maatschappelijke functie verder uit te bouwen.”

 

U bent van harte uitgenodigd voor de opening op woensdag 17 januari. Kom met ons kennis maken onder het genot van een kop koffie.

Wij gaan er weer voor

OPEN DAG

Woensdag 27 september van 14:00 uur tot 19:00 uur.

Uitnodiging_15x15

bron: business in Barneveld #3-2017

Inspireren om duurzaam te ondernemen.

Wilma Gorissen (bestuurder Stichting Ons Bedrijf) gaat zich richten op de nieuw toegevoegde portefeuille Duurzaamheid. “Ik ben betrokken bij de Dentank Klimaat en Duurzaamheid, dus dat is bekende materie. Ook daar is de insteek, net als bij de BIK, met name bewustwording. Met deze portefeuille zal ik me binnen de BIK ook richten op het inspireren van bedrijven om duurzamer te ondernemen. Op 6 juli staat bijvoorbeeld al een ledenbijeenkomst gepland in Kootwijkerbroek, waar onder meer Wicha Benus van Duurzame Energie Barneveld zal spreken over hoe duurzaamheid perfect in te passen valt in het verdienmodel. We zoeken daarnaast nog bedrijven die hun ervaringen willen delen.”
Hoe staat Barneveld ervoor op het gebied van duurzaamheid? “We zitten in de middenmoot, al zie je wel mooie koplopers zoals Paperfoam die hun bedrijf al helemaal circulair hebben gemaakt. Als BIK zijn we heel ambitieus. als we een gezonde wereld willen achterlaten voor onze kleinkinderen, dan moet er nu iets veranderen. Die beweging willen we inzetten.”

 

In Barneveld wordt vandaag het Jan van Schaffelaar jaar officieel geopend.
Bij de aftrap vandaag worden twee boeken gepresenteerd die speciaal voor het Jan van Schaffelaarjaar zijn geschreven.

”Kogels door de Kerktoren” van Dieta Malestein uit Barneveld gaat over vier kinderen die plotsklaps in 1482 belanden en bij de kerktoren van Barneveld oog in oog komen te staan met Jan van Schaffelaar. Malestein schreef eerder een bundel verhalen over belangrijke momenten uit de geschiedenis van Barneveld.

”Ridder Jan” is een kleurrijk prentenboek. Hennie Blaauwendraat uit Renswoude verzorgde de tekst. Medewerkers van Ons Bedrijf, een Barneveldse organisatie voor begeleid werken en dagbesteding, maakten de tekeningen. Het boek is verkrijgbaar  in onze winkels: De Gewoonste Zaak, Langestraat 95 en de Valkseweg 22  te Barneveld.

 

bron: reformatorisch dagblad 24-06-2017

De mantel der liefde

Stormen in mijn hoofd aangewakkerd door een Workshop ontwikkelingsgericht coachen, gegeven aan vrijwilligers door Zorg en Welzijn Barneveld. Wat levert dat op?

Bijna 50 jaar en dan een carrière switch overwegen, terug naar school en een vak leren of toch jezelf vrijwillig autodidactische inzetten in de samenleving? Geen idee investeren of consumeren…. Door Welzijn Barneveld krijg ik een mooie try-out in mijn schoot geworpen, een cursus coachen. Even kijken of leren op hoge leeftijd wat is! De cursus houdt in; 3 trainingsavonden, syllabus ontwikkelingsgericht coachen, zelf toevoegen een proefpersoon en een eigen coachvraag. Dit is een mooie laagdrempelige try out op de vraag; is een vakgerichte omscholing iets voor mij? Is het nog de moeite om een vak te leren? We kunnen er vanuit gaan dat we tot zeker onze 70ste actief in het leven kunnen staan, nog 20 te gaan….

Maar goed aan de slag met Workshop ontwikkelingsgericht coachen

‘Het mooiste wat je aan het leven kunt schenken is vanuit je radicale authenticiteit mee vorm te geven aan het ontwikkelen van het geheel waartoe je behoort’

Snap je hem? Ik nog niet… Dit citaat staat voorop de syllabus over Ontwikkelingsgericht coachen van een Belgische doctor in de psychologie, Rudy Vandamme. Dit stukje tekst moet ik langzaam lezen, herhalen en vertalen om het te snappen, net als de rest van de tekst in de syllabus. Wat betekenden de volgende woorden precies? Utopische, existentiële, coherent, domesticeren,ageren, congruent, transitie, discontinuïteit, emergent, cognitief, expertise, attitude, metafoor, ongedifferentieerd, dominante discours, participatie, triadische dialoog, authenticiteit, teamcohesiecontext, actoren, convergeren, divergeren, facilitator, cybernetica, engageren, resources, typologieën, consistent en interventie … Het lezen van het boekje met de 73 pagina’s (inclusief plaatjes) is geen doorkomen aan! Zelfs het hardop lezen en overtypen van die woorden kost mij een gekneusde brein en tong! Maar goed het boekje doorgeworsteld, alle woorden met meer dan 4 lettergrepen, vertaald naar het Hollands.

Mijn vertaling van het citaat: ‘Het mooie van het leven is op stap gaan met je eigen ik, groeien, bloeien en loslaten en in je eigen wereld een waardevolle toevoeging voor de samenleving te zijn.’ Zo zie ik het dus.

Het boekje zet aan tot denken, wat bedoelt de schrijver met het geheel? Is er voor ieder mens een taak iets nuttigs te doen in de samenleving ongeacht habitat, IQ, handicap of mogelijkheden? Is de grootste levensvraag wat heb jij toegevoegd aan de samenleving. Staat er toch iemand aan de hemelpoort te selecteren of je goed bezig bent geweest? Is het eerste woordje dat je op de basisschool leert ‘ik’ iets te egoïstische? Moet het toch ‘wij’, onze samenleving? Hmmm…

Enfin… de eerste cursusavond, thee en lekkere koeken… De avond kan niet meer stuk. Op de vraag ‘Wat ik verwacht van de cursus?’ zeg ik; uitleg van het boekje in Jip en Janneke taal!

Vol goede moed gaan we kijken naar het introductie animatiefilmpje over de methodiek het vorkmodel. Die vork heeft vier sporen wat die sporen precies inhouden was een enorme zoektocht vooral omdat zo kort mogelijk samen te vatten in minder dan drielettergrepige woorden. In het animatiefilmpje worden dezelfde woorden gebruikt als mijn samenvatting! Ben ik goed in moeilijke woorden vertalen? Is mijn IQ toch best wel okay?

Dat geeft de burger weer moed, de cursus gaat verder, er komt een zorgvraag om daar het vorkmodel en andere formules op los te laten. Tuurlijk weet ik wel het een en ‘t ander om de coachi te helpen met zijn/haar zorgvraag. Ik heb gelijk ideetjes hoe die ander zijn zorgvraag moet oplossen. Maar dat is nou net niet de bedoeling… Eerst heel veel vragen stellen hoe de vork in de steel zit, wat de zorgvraag inhoudt, wie is eigenlijk de coachi en waar staat deze persoon in het grote geheel? Moed weer in mijn schoenen gezakt….

Tijdens het rollenspel coachen, zit de coach lekker achterovergeleund en door blijven vragen net zo lang totdat de coachi zelf zijn eigen recept uitschrijft! Snufje behouden, loslaten en toevoegen gebruiken, even een psoet er overheen poetsen (termen als positief, specifiek, onder eigen controle, ecologische verantwoord en tijd) , het woordenrecept laten doorkoken en je krijgt een zelfgemaakte hap klare oplossing voorgeschoteld, op maat/smaak van de coachi.

In de praktijk gaat het vragen stellen in rollenspel makkelijk af, ik had namelijk de vragen uit een voorbeeldrollenspel opgeschreven. Dit koppelen aan het vorkmodel en andere methodieken in je is een ander dingetje… dat maakt het een uitdaging!

Thuisgekomen direct aan de slag, eerst met eigen coachvraag zodat ik een beetje vertrouwd kan raken met alle methodieken en modellen. Wat voor een vraag ga ik neerzetten? Carrière switch, afvallen, huis opruimen of toch iets in de richting Ons Bedrijf de kunstgroep…. Inmiddels ben ik 2 weken verder en nog steeds geen coachvraag uitgewerkt.
Nog geen tijd gehad om een proefpersoon (coachi) die mijn lastige coachbehoeftes wil bevredigen. De zorgvraag van de coachi hoeft niet zo diep of ingewikkeld we hoeven geen beerput open te maken. Of eigenlijk beheers ik de stof nog lang niet om coach te durven zijn….

En ook … huivert mijn omgeving, het is lastig om zorgvrager te spelen. Weinig mensen durven hulp te vragen, we zitten echt in een puberale omgeving ‘zelluf doen’. Geestelijke en/of lichamelijke buitensporigheid wordt met de mantel der liefde verstopt. Etiketjes en rugzakjes zijn onzichtbaar, erg jammer want onze wereld wordt makkelijker als je rekening kan houden met behoefte, gevoelens en kunnen van jezelf en de medemens.

En dat vind ik zo leuk aan werken bij Ons Bedrijf , hun slogan; ‘Wij geven richting aan talent’. Maakt niet uit hoe, waar en wie je bent, ze zoeken een mooi werkplekje zodat je iets kan betekenen in het grote geheel. Dat sluit helemaal aan de cursus ontwikkelingsgericht coachen en het methodische vorkmodel van doctor Vandamme.

Wordt vervolgd….

Groet Hennie Blaauwendraat

BARNEVELD] Het werk is een stuk zwaarder geworden voor Barneveldse zorg- en welzijnsorganisaties, sinds de gemeente in 2015 verantwoordelijk werd voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Dat constateert de Businessclub Zorg & Welzijn op basis van signalen van leden, ruim veertig Barneveldse instanties. Een onderzoek moet in kaart brengen tegen welke obstakels zij aanlopen. Wethouder Hans van Daalen juicht dit initiatief van zorgaanbieders toe.

Fija Nijenhuis

,,Vrijwel elke instelling zegt dat de administratieve last is verzwaard”, zegt voorzitter Wilma Gorissen van de businessclub. ,,Dat betekent dat er ook meer uren opgaan aan papierwerk.” Daarnaast is er vaak onduidelijkheid over regie en verantwoordelijkheid bij hulpverleningstrajecten. ,,Instanties zitten nogal eens in elkaars vaarwater.”

De businessclub behartigt de belangen van ruim de helft van de tachtig grote en kleine zorg- en welzijnsinstanties in Barneveld. ,,Vier keer per jaar komen we bijeen en de afgelopen tijd hoorden we vaak dezelfde dingen.”

GELUID Niet gek, vindt ze het overigens, dat er tijdens zo’n grote verandering in de organisatie van de zorg ,,verbeterpunten” naar voren komen. ,,Daarom hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle instanties, om meer duidelijkheid over dit onderwerp te krijgen. Ook beleidsmedewerkers van de gemeente, alle politieke fracties en de wethouders Gerard van den Hengel en Hans van Daalen waren erbij.”

Gorissen denkt dat de businessclub iets kan betekenen. ,,Vooral voor kleine instellingen is het best lastig om alle veranderingen bij te benen. Door samen op te trekken, kunnen zij ontlast worden. Daarbij: met z’n allen is het geluid dat we aan de gemeente laten horen krachtiger.”

LEERBEREIDHEID Gorissen licht één van de knelpunten toe. ,,Veel instanties hebben met meerdere gemeenten te maken. Die hebben vaak hun eigen declaratiesysteem, dus dat betekent verschillende werkwijzen en dus meer werk. Voor 2015 was alleen de rijksoverheid aanspreekpunt.”

Verder is volgens haar dus nog niet altijd duidelijk wie ergens verantwoordelijk voor is, welke taak bij wie hoort. ,,Dat is een zoektocht. Logisch, in zo’n proces, maar je moet het wel kunnen uitspreken. We hebben het tijdens de bijeenkomst gehad over de leerbereidheid van iedereen die professioneel betrokken is bij zorg die door de gemeente wordt gefinancierd. Soms blijken dingen tijdens een veranderingsproces anders te liggen dan je van tevoren had ingeschat. Ben je dan bereid je aan te passen?”

RAADSZAAL De bijeenkomst, op uitnodiging van de gemeente in de raadszaal, was zinvol, zegt Gorissen. ,,Maar om te voorkomen dat alles wat we hebben besproken wegebt en er niets mee gebeurt, hebben we besloten een onderzoek te laten doen. Twee studenten bestuurskunde gaan de knelpunten in kaart brengen waar Barneveldse instellingen tegenaan lopen. Ook kijken ze wat wij als businessclub kunnen doen om onze leden te ondersteunen.”

De studenten, die volgens Gorissen veel interesse hebben in de bedrijfseconomische kant van de zorg, zullen instellingen, gemeente en andere betrokken partijen interviewen. Heeft ze al een idee welke aanbevelingen er uit het onderzoek komen? ,,Nou, we hebben meerdere keren gehoord dat het goed zou zijn om in kleinere groepen zorgbeleid te ontwikkelen. Nu is het zo dat de gemeente iets uitwerkt, dat presenteert in een grote bijeenkomst en dan kun je als zorgaanbieder reageren. Ik hoor van instanties dat ze graag op een andere manier willen meedenken over beleid: in kleinere groepen. Dan ontstaat er een relatie, vertrouwen, meer diepgang en een betere samenwerking. En in zo’n groep moet het dan ook over budgetten gaan.”

Ook ouders zouden in zo’n groepje kunnen zitten, was volgens Gorissen een suggestie die tijdens de bijeenkomst werd gedaan. ,,Als iets niet goed loopt in een zorgtraject gaan gemeente en zorgaanbieders vaak met elkaar om de tafel zitten. Ouders worden vaak vergeten. Door hen al te betrekken bij de ontwikkeling van zorgbeleid, kunnen wellicht problemen in een later stadium voorkomen worden.”

KLEINE GROEPEN Volgens wethouder Van Daalen betrekt de gemeente inwoners al ,,zo veel mogelijk” bij de ontwikkeling van nieuw beleid. ,,We praten mét hen, niet óver hen.” Over het werken in kleiner verband zegt Van Daalen eveneens dat dat al gebeurt. ,,Het is belangrijk om – ook in kleine groepen – te bekijken wat werkbaar is. We merken ook dat, bijvoorbeeld in situaties waarin de gemeente Barneveld regionaal moet samenwerken, dit principe onder druk kan komen te staan.”

Binnenkort presenteert Van Daalen een rapport aan de gemeenteraad over de resultaten van het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk was voor de uitvoering van zorgwetten. Het onderzoek van de businessclub moet in januari klaar zijn.

Eénmalige bijdrage voor oprichten VVV-steunpunt in Barneveld(09-08-2016)

 

Toeristisch informatiepunt in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf

 

De gemeente Barneveld draagt € 3.000,- bij in de oprichtingskosten van een VVV-informatiepunt in Barneveld. Dat heeft het college besloten. Het steunpunt is inmiddels gevestigd in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf aan de Langstraat 95 in Barneveld.

De gemeente Barneveld is een gemeente met een groot toeristisch aanbod. Jaarlijks vinden zo’n 450.000 toeristische overnachtingen plaats en ieder jaar bezoeken vele tienduizenden dagrecreanten de gemeente Barneveld en evenementen als de Oud Veluwse Markten, de Ballonfiësta en het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten. Een goede toeristische informatievoorziening is dus van groot belang. De gemeente Barneveld heeft op dit moment twee VVV-informatiepunten in Garderen (in Korenmolen De Hoop aan de Oud Milligenseweg) en Voorthuizen (in de Pipowagen op het Bunckmanplein).

Waardevolle aanvulling

Recent is het initiatief ontstaan om ook in Barneveld (weer) een VVV-informatiepunt te openen, in de winkel De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf aan de Langstraat 95. Ons Bedrijf ziet de toeristische informatievoorziening als een waardevolle aanvulling op hun bestaande dienstverlening om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden. Voor het uitbreiden van De Gewoonste Zaak tot een VVV-informatiepunt heeft Ons Bedrijf de gemeente Barneveld gevraagd om een bijdrage van € 3.000,-. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd.

Mensen die net even anders zijn, horen gewoon thuis in de samenleving. Hoe meer we dit met elkaar bewerkstelligen, hoe normaler het is dat mensen gewoon meewerken. Zonder dat we dit bijzonder vinden. Door de invoering van het doelgroepregister lopen we het risico dat mensen met een arbeidsbeperking tussen wal en schip vallen. Mensen die niet in dit register opgenomen worden vanwege een te flinke beperking of juist een ‘te kleine’ beperking, komen maar moeizaam aan een arbeidsplek, al dan niet op loonwaarde.

Inclusieve arbeidsmarkt
Wat zou het mooi zijn als ieder bedrijf openstaat voor bijzondere mensen, mensen die wat anders dan anders zijn. Want wat kunnen zij veel toevoegen aan je bedrijf! Voor wie het haalbaar is, werkt een paar dagen/dagdelen in een gewoon bedrijf. Het liefst op loonwaarde, maar een mooie werkervaringsplek als vrijwilliger is ook prima. Elk uur dat een bedrijf bereid is om te investeren in iemand met een arbeidsbeperking, is meer dan welkom.

Wie zou u een mooie kans geven?

Iemand met een verstandelijke beperking, die 1 ochtend komt werken in het bedrijf (als vrijwilliger)
Iemand met psychische problemen, die 2 dagen meedraait in het bedrijf (als vrijwilliger)
Een Wajongere, die op den duur op loonwaarde gaat werken in een bedrijf
Iemand uit de bijstand, die langzaamaan meer gaat werken om straks weer zelf een inkomen te verdienen
Iemand uit het doelgroepregister, die met wat achtervang en extra begeleiding kan toegroeien naar een betaalde baan
Een oudere werknemer, die vanwege leeftijd lastig aan het werk komt, maar wel veel ervaring en kwaliteit meeneemt

Maatje
Het is goed om te weten dat het geen ‘gratis handjes’ zijn. En ja, soms is de begeleidingsintensiteit forser dan het werk dat iemand doet. Daarom is een ‘maatje’/aanspreekpunt op de werkvloer noodzakelijk. Iemand die de medewerker even op weg helpt. Een jobcoach (bijvoorbeeld van Ons Bedrijf) kan u daarbij helpen.

Participatiewet zoals die bedoeld is
Laten we met elkaar gaan voor een inclusieve samenleving waar we omzien naar elkaar en oog hebben voor mensen die het niet altijd op eigen kracht kunnen.
Iedereen telt mee!

 

ons bedrijf barneveld Wilma Gorissen

Wilma Gorissen-van Heusden
Directeur-bestuurder stichting Ons Bedrijf

By 100000 Banen Redactie| 2 september 2016